Young people jumping on Mission Beach, San Diego, California, USA

ติดต่อเรา

สร้างสมาธิได้พอสมควร เมื่อเกิดสมาธิแล้วจะเกิดปัญญา รู้วิธีการแก้ไขกับปัญหา เมื่อครั้งยังเด็กเคยได้ฟังเรื่องราวของพระภิกษุรูปหนึ่งที่ถือกำเนิดขึ้นในครอบครัวใหญ่ในดินแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดั้งนั้นในการเรียกลูกค้าจึงทำให้เรือสำราญหันมาจัดโปรโมชั่นเป็นระยะ เพื่อเป็นการกระตุ้นจำนวนให้เพิ่มมากขึ้น ตัวอย่างเช่น หนึ่งสัปดาห์ก่อนที่จะมีการเดินทาง จะมีการจัดโปรโมชั่นจะทำให้มีปริมาณผู้โดยสารจำนวนเป็นพันคนและยังมีอีกสถานที่หนึ่งที่หน้าสนใจ คือ โรงแรมแดนสวรรค์น้ำงึมรีสอร์ท ของประเทศลาว เป็นโรงแรมขนาดใหญ่อีกแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ไม่ห่างจากกำแพงนครเวียงจันทร์

สอบถามเส้นทางโทร
02-895-4263
จองทัวร์ล่วงหน้า จ่ายวันนี้ไปชาติหน้าโทร. 02-856-452651
ขอให้คุณเดินทางด้วยความปลอดภัยมากมาย