ป้ายกำกับ: สุขภาพที่ควรรู้

อธิบายเรื่องเกี่ยวกับเสียงในหูที่เป็นต้นเหตุให้เราเกิดปัญหาเกี่ยวกับการได้ยิน

ทินไนตัส (Tinnitus) เป็นชื่อที่ทางการแพทย์เรียก ซึ่งอาการนี้จะมีลักษณะของการได้ยินเสียง

เป็นการเกิดจากภายในหูของเรา ซึ่งเสียงเหล่านี้จะค่อนข้างที่จะมีลักษณะคล้ายกับเสียงจกจั่นร้องบางคนก็อาจจะได้ยินเสียงนี้จากในศรีษะของตน ซึ่งมันบ่งบอกถึงตำแหน่งที่แน่ชัดไม่ได้ แต่อาการเหล่านี้มักเหมือนกับว่ามีเสียงที่เกิดขึ้นอยู่ภายในส่วนของหูของเรานั่นเอง

หลักการของการได้ยินเสียงนั้น นั่นก็คือการเกิดเสียงที่ดังกระทบกับระบบการได้ยินของเรา ซึ่งเสียงเหล่านี้จะเป็นรูปแบบการเกิดคลื่นเสียง ที่จะสามารถทำการเคลื่อนที่ย้ายจากการได้ยินของหูชั้นนอกของเราเคลื่อนตัวเข้าไปเรื่อยๆจนถึงระดับการได้ยินของหูชั้นในสุด ซึ่งหลังจากนั้นแล้วระบบการได้ยินเสียงต่างๆที่เคลื่อนย้ายมานั้นจะทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานจากคลื่นที่เป็นรูปแบบของเสียง เป็นคลื่นที่เป็นรูปแบบของไฟฟ้า จากนั้นจึงเป็นการส่งต่อด้วยการกระจายเสียงนี้ไปตามระบบของประสาท ซึ่งจะมีต่อมการรับเสียงของเราอยาภายในร่างกายนั้นๆจนถึงระบบที่เรียกว่าสูงสุดของกลไกลสมองของเรา ซึ่งนั้นเป็นต้น

เหตุที่ทำให้เกิดการตอบสนองของระบบเสียงต่างๆที่เราสามารถได้ยินเสียงเหล่านี้ 

การได้ยินและระบบการทำงานต่างๆนั้นเป็นการสั่งงานให้ ร่างกายของเราทำปฏิกิริยาตอบสนองในรูปแบบของการปฏิบัติทางร่างกายและอวัยวะต่างๆของเรา 

การได้ยินเสียงต่างๆนั้น ร่างกายหรือกลไกลของสมองของเราจะทำงานและจะมีความจำหรือมีการเก็บสะสมการตอบสนองในด้านต่างๆไว้ อย่างเช่นการตื่นและการหลับหรือการใช้ชีวิตประจำซ้ำๆหรือแปลกๆใหม่ๆ จะมีการถูกเก็บสะสมกับกลไกลของสมองของเราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เรียกว่าตั้งแต่เด็กจนปัจจุบันก็ยังคงเก็บสะสมอยู่แบบนั้นเพิ่มเติมตลอดไม่มีที่สิ้นสุด

กลไกลของเสียงหากไม่มีการจดจำจากสมองหรือเรียกว่าเหตุการณ์ที่สมองมักจะจำไว้นั้น ก็จะเป็นการถูกเก็บไว้ในเชิงรูปแบบที่เรียกว่าจิตใต้สำนึกซึ่งไม่ก่อให้เกิดอารมณ์หรือลักษณะใดๆออกมา 

กล่าวคือเสียงต่างๆมันมีผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันของเรา โดยเรามักจะมองตามเสียงที่ดังขึ้นโดยอัตโนมัติ อย่างเช่นหากมีอะไรตก สมองจะสั่งการให้เราหันไปมองโดยไม่รู้ตัว หรือมีการเรียกชื่อของเราเราก็มักจะหันตามเสียง เพราะสมองมันจะสั่งการให้เราต้องทำตามเช่นนั้น และหากมีเสียงที่ดังร่างกายหรืออวัยวะก็จะทำงานผิดปกติไปด้วย ซึ่งอาจจะสั่งเกตุได้จากการดูหนังในโรงภาพยนต์ ที่มีเสียงดังและมีเหตุการณ์ต่างๆ ซ฿งเสียงที่เราได้ยินเหล่านั้น จะทำให้กลไกลของสมองเราสั่งการตามเหตุการณ์ที่เราได้ยินเหล่านั้นด้วย

หากเราต้องอยู่หรือต้องเผชิญกับภาวะเสี่ยงเกี่ยวกับการได้ยินเสียงที่ดังมากนัก เราควรต้องหาทางเพื่อแก้ไข ไม่งั้นจะต้องเกิดปัญหาเกี่ยวกับการได้ยิน หรืออาจจะส่งผลให้ต้องพึ่งพา เครื่องช่วยฟัง เพื่อเป็นการทำให้ตนใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันให้ดี